Sprzedaż mieszkania z kredytem – czy formalności są trudne?

Obecnie wiele mieszkań sprzedawanych jest z obciążeniem kredytem hipotecznym. Formalności, związane ze sprzedażą takiego mieszkania nie są na tyle skomplikowane, aby sytuacja wydawała się trudna. Aby dokonać transakcji w sposób sprawny, należy pamiętać o kilku dokumentach, które będą potrzebne do sfinalizowania transakcji. Najważniejszym jest zaświadczenie z banku, który kredytuje nieruchomość, określające dokładną wysokość zadłużenia wraz z odsetkami. Przy pobieraniu takiego dokumentu z banku, warto przy  okazji upewnić się o możliwości jednorazowej spłaty całości zadłużenia oraz uzyskać zapewnienie o wykreśleniu zabezpieczenia hipotecznego banku z księgi wieczystej mieszkania po dokonaniu spłaty.

Sprzedaż mieszkania z kredytem – krok po kroku

Gdy znajdzie się kupiec, który dysponuje gotówką, sytuacja będzie prostsza. Kupujący po podpisaniu umowy notarialnej, zobowiązany będzie wpłacić sumę zadłużenia na konto, określone w bankowym zaświadczeniu. Pozostałą kwotę wpłaca na konto sprzedającego. Po dokonaniu transakcji, uzyskaniu z banku zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu, należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (Sąd Rejonowy, właściwy dla adresu sprzedawanego mieszkania). Jeśli kupujący będzie kredytował zakup nieruchomości, bank zajmujący się jego kredytem hipotecznym, zobowiązany jest przelać część kwoty zadłużenia na rachunek bankowy sprzedającego, określony w zaświadczeniu o wysokości zadłużenia. Pozostałą część kwoty sprzedaży, wpłaca na konto sprzedającego.

Czy sprzedaż mieszkania z kredytem jest opłacalna?

Przy sprzedaży nieruchomości kredytowanej, z różnych względów, warto uświadomić sobie konieczność dokonania opłaty w postaci podatku od zysku – różnicy pomiędzy kwotą zakupu, a kwotą sprzedaży mieszkania. Jeżeli mieszkanie znacznie zyskało na wartości, sprzedaż może się opłacić, nawet biorąc pod uwagę koszty, związane z formalnościami, remontem lub wykończeniem nieruchomości. Podatek od zysku ze sprzedaży nieruchomości nie obowiązuje, jeśli chcemy sprzedać mieszkanie, będące naszą własnością przez co najmniej pięć lat, licząc od roku następnego, od momentu zakupu nieruchomości.

Źródło https://otico.pl/blog/sprzedaz-mieszkania-z-kredytem/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *